Vám ponúka kvalitu, rýchlosť, pohotovosť, dôveru a cenné skúsenosti. Takisto garantuje bezpečnosť a profesionálny prístup ku každému klientovi. Naše skúsenosti slúžia ako záruka Vašej spokojnosti. Na prvom mieste je u nás klient so svojimi prianiami. Snažíme sa vyjsť v ústrety každej požiadavke.
O nás Kontrola originality Služby pre motorové vozidlá Prepravné a dopravné služby Služby kamiónom Autoservis
Vám ponúka kvalitu, rýchlosť, pohotovosť, dôveru a cenné skúsenosti. Takisto garantuje bezpečnosť a profesionálny prístup ku každému klientovi. Naše skúsenosti slúžia ako záruka Vašej spokojnosti. Na prvom mieste je u nás klient so svojimi prianiami. Snažíme sa vyjsť v ústrety každej požiadavke. Viac..

Dovoľte, aby sme Vám predstavili našu spoločnosť.

Bola založená 1.apríla 1992 ako Anton Iliaš – AUTODOPRAVA. Poskytovala prepravné služby podľa prianí našich klientov. Špecializovala sa na prepravu tovaru v rámci celej Európy, predovšetkým do Talianska, Francúzska, SRN, Holandska, Belgicka, Poľska, Španielska, Maďarska, Českej Republiky, i do iných štátov. Bola držiteľom CEMT povolení, ktoré ju oprávňovali prepravovať tovar do tretích krajín.

Od r.1992 sme členom združenia Česmad Slovakia, ktoré je súčasťou Medzinárodnej únie pre cestnú dopravu (IRU). Táto nám umožňuje využívať skúsenosti z vyspelých ekonomík rozvinutých krajín.

Od svojho vzniku spolupracujeme s mnohými úspešnými slovenskými i zahraničnými partnermi, medzi najvýznamnejšie patria.: M&G Express Bratislava, Whirpool Poprad, Železiarne Podbrezová, Mondi Ružomberok, LKW Augustin, Schenker Austria, Schenker Deutschland

Spoločnosť sa postupne pretransformovala na obchodnú a jej priestory na centrum služieb.

Sídlo firmy sa nachádza v novovybudovaných priestoroch v Prievidzi, kde sa nachádzajú:

V rámci rozvinutia nášho obchodného poľa sa tešíme na každého nového obchodného partnera!

Telefón: +421 903 606 610, Email:

Fakturačná adresa: Preuger s.r.o., Športová 552, Nitrianske Rudno, IČO: 36 318 116

Cenník: Cenník Kontroly originality platný od 14.07.2021

Už od začiatku svojej činnosti sme sa rozhodli poskytovať služby v tejto oblasti úplne novým spôsobom orientovaným na potreby zákazníka. Vďaka dostatočnej kapacite kontrolnej linky, objednávaciemu systému a zodpovedajúcemu počtu zamestnancov nemusíte strácať veľa času čakaním.

Tiež poskytujeme zákazníkovi služby spojené s vybavením všetkých úkonov potrebných pre prihlásenie vozidla do evidencie v SR ( preklady, STK+EK, PZP, vybavenie na Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a vybavenie EČ na Dopravnom inšpektoráte PZ SR ).

Základné informácie

Manipuláciou s vozidlami dochádza k neoprávneným zásahom nielen do identity vozidla, ale často aj do konštrukcie vozidla. Používaná je celá škála postupov, od jednoduchej zmeny VIN, sfalšovania dokladov alebo údajov v nich, cez výmenu dôležitých dielov, až po "poskladanie" z rôznych nezriedka havarovaných vozidiel. Vznikajú vozidlá, ktoré sú nielen nespôsobilé na premávku z pohľadu neoprávnených zmien, ale aj nebezpečné z pohľadu konštrukčných zmien.

Kontrola originality (KO)

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zákonom č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len "zákon") zaviedlo novú technickú službu - kontrolu originality identifikátorov vozidiel. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2005.

Kontrola originality je skúmanie motorových vozidiel za účelom zistenia stôp neoprávneného zásahu do konštrukcie vozidiel (pozmeňovanie identifikátorov vozidiel) na schválenom pracovisku. Pri jej výkone sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť.

Kedy potrebujete kontrolu originality?

Kontrolu môžete dobrovoľne využiť v prípade predaja alebo kúpy vozidla na identifikovanie pôvodu, kontroly hrubky laku a elimináciu kúpy ukradnutého vozidla.

Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO a prístupný verejnosti prostredníctvom www.ko.sk. Vozidlo s výsledkom "spôsobilé" na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO. Odborný posudok má 15-dňovú administratívnu platnosť.

Využite naše služby

Kontrola originality nie je pre majiteľa vozidla zložitý úkol. Potrebujete si na toto len nájsť čas a zájsť zo svojim vozidlom na niektoré z autorizovaných pracovísk.

Ak sa vám nechce tieto veci vybavovať, nemáte čas, nechcete vyberať z práce dovolenku, kontaktujte prostredníctvom kontaktného fomulára nášho regionálneho zástupcu. Ten s vami dohodne všetky podrobnosti a absolvuje kontrolu originality s vašim vozidlom za vás.

Pri kontrole originality vozidla budete potrebovať:

Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike:

Ak ide o dovezené vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie, ale podlieha prihláseniu do evidencie:

Cena za kontrolu originality:

Kontrola originality sa vykoná na náklady prevádzkovateľa vozidla. Kedže ceny kontroly originality nie sú regulované, majú pre oprávnené pracoviská kontroly originality odporúčajúci charakter.

Hodnotenie stavu vozidla:

Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla, stavu požadovaných dokladov a stavu údajov v evidencii vozidiel môže byť vozidlo hodnotené ako:

Doklady o kontrole originality:

Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, získate z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady:

S nami ušetríte nespočetné množstvo hodín strávených na úradoch!

Telefón: +421 903 606 610, Email: ,


Potrebujete v kľude a bez starostí vybaviť TK a EK. Myslieť na platnosť alebo pripraviť vaše vozidlo na kontrolu? Pokojne sa obráťte na nás!

Telefón: +421 905 954 605, Email:


Telefón: +421 903 801 492, Email:Ponúkame parkovacie priestory pre 60 kamiónov. Servis pre kamióny.

Telefón: +421 903 563 513, Email:

Autoservis, náhradné diely na LKW a PKW.Služby osobného autoservisu

 • Záručné a pozáručné opravy všetkých typov vozidiel
 • Pravidelné servisné prehliadky
 • Príprava vozidiel na STK,EK aj prevedenie
 • Montáž ťažných zariadení – Galia zmluvné pracovisko
 • Autodiagnostika všetkých systémov vozidla
 • Kompletné pneuservisné práce na stojoch - Hunter
 • Predaj ND, akumulátorov, pneumatík
 • Ochranné nástreky podvozku voskom a dutín vozidla
 • Výmeny a opravy autoskiel
 • Kompletná starostlivosť o Váš vozový park
 • Opravy prívesných vozíkov
 • Pick-up servis
 • Montáž ťažných zariadení – všetky typy – zmluvné pracovisko
 • Kompletné opravy motorov
 • Výmena rozvodov
 • Výmena spojok
 • Diagnostika vstrekovačov vozidla
 • Opravy prevodoviek osobné aj úžitkové
 • Opravy náprav – diferenciálov
 • Podvozkové úpravy
 • Výmeny autoskiel
 • Pneuservis
 

Služby nákladného autoservisu

 • Pravidelné servisné prehliadky
 • Príprava vozidiel na STK,EK aj prevedenie
 • Klampiarske a lakírnické práce
 • Autoelektrikárske práce
 • Diagnostika
 • Opravy všetkých druhov nadstavieb vozidla
 • Opravy prívesov a návesov
 • Opravy vysokozdvižných vozíkov, zemných a špeciálnych strojov
 • Opravy motorov
 • Výmena spojok
 • Opravy diferenciálov
 • Podvozkové práce – brzdy, čapy, ramená, puzdra, výmena mechov
 • Opravy kardanov
 • Opravy spájacích zariadení – točné a závesy
 • Opravy prevodoviek

Telefón: +421 903 801 492, Email:

V prípade záujmu o prenájom priestorov nás kontaktujte!

Služby kamiónom, Centrum služieb

Telefón: +421 903 801 492, Email:

Anton Iliaš AUTODOPRAVA, Športová 552, Nitrianske Rudno, IČO: 32 942 010Kontrola originality

Telefón: +421 903 606 610, Email:

Preuger s.r.o., Športová 552, Nitrianske Rudno, IČO: 36 318 116Služby pre motorové vozidlá

Telefón: +421 903 606 610, Email: ,Prepravné a dopravné služby

Telefón: +421 905 954 605, Email:Autoservis

Telefón: +421 903 563 513, Email: